Fundacja Dobro Lokalne, podstawowe informacje

Fundacja Dobro Lokalne działa na rzecz promocji społeczeństw lokalnych; propaguje inicjatywy integrujące mieszkańców Polski lokalnej, zachęca do dbałości o wszystkie elementy kulturowe, społeczne i gospodarcze, o których można powiedzieć, że stanowią dobro lokalne. Wspomaga też budowę Zjednoczonej Europy – od integracji społeczności lokalnych po integrację całego kontynentu. Pracuje na rzecz rozwoju demokracji lokalnej w Polsce i innych krajach europejskich.

Fundacja nie prowadzi działalności gospodarczej.

Adres Fundacji: 02-492 Warszawa, ul. Cietrzewia 5

Adres korespondencyjny: 04-364 Warszawa, ul. Wiatraczna 15/49

KRS: 0000197118, NIP: 522-25-14-541, Regon: 013249850

Konto w banku Raiffeisen:  31 1750 0012 0000 0000 3434 0552

Prezes Zarządu: Sławomir Stalmach

Wiceprezes Zarządu: Małgorzata Jastrzębska

E-mail: dobrolok@wp.pl

Tel. 0-601 67 00 64, (0-22) 835 94 44

Fundacja posiada doświadczenie:

  • w promowaniu idei samorządu terytorialnego na Wschodzie,
  • w promowaniu idei samorządu terytorialnego w Polsce,
  • w organizowaniu ogólnopolskich świąt samorządowych
  • w wykorzystaniu świąt lokalnych do promocji idei dobra lokalnego,
  • we wspieraniu społeczeństwa obywatelskiego,
  • w promowaniu idei Zjednoczonej Europy,
  • w organizowaniu i prowadzeniu warsztatów dziennikarskich.

Więcej o Fundacji Dobro Lokalne w wydawnictwie – pobierz